Välkommen till

CORNOVA VENTURES

Investerar i Techbolag under uppskalningsfas

Tillsammans med Northern CapSek Ventures investerar vi i impact-bolag, vilka kombinerar lönsamhet med hållbarhet. Bolagen är innovativa och har en tydlig ESG-profil och har funnit attraktiva lösningar på hållbarhetsproblem.

Kompetens från IKT-företagande till förfogande

Konsultar för att tänka nytt och inspirera till förändring och lösning på ett globalt, eller regionalt problem som går att koppla till något av FN:s 17 globala mål med bevisad påverkan och som driver utveckling framåt i hela branschen. Med digitalisering av den befintliga affärsmodellen kan vi tillsammans stärka potentialen i företaget.

Samarbetar och navigerar i det nya affärslandskapet

Vi har erfarenhet av tillverkning och distribution i Kina sedan åttiotalet och ställer vårt kontaktnät av släkt och affärsvänner till förfogande. Vi hjälper till med att hitta produkter/tjänster med rätt funktionalitet och kvalitet.  Vi är på Din sida när vi tillsammans navigerar för att utvärdera tillverkare, deras produkter/tjänster och processer samt kvalitetssystem. Säkerställer leveranser efter skrivna avtal med leverantörer eller kunder. Kina står för hälften av världens E-handel. Vi kan biträda under resan mot B2B på den kinesiska marknaden.