CORNOVA VENTURE

Skriv din slogan här


CORNOVA VENTURES AB är ett private equity bolag som investerar i innovativa nordiska företag med möjlighet att växa till globala jättar.

Vi är inte branschspecifika, men fokus är idag på KET-företag inom IOT (Internet Of Things), Mobile, Life Science, AI m.fl.

 Bolaget grundades 2009 och har huvudkontor i Göteborg.

Bolaget skall till teknikföretag i expansionsfas tillföra teknisk kompetens, attrahera internationellt kapital samt medverka vid nyetablering och internationalisering.

Bolaget är ett konsultbolag och skall fokusera på kunder inom elektronik med fokus på fordons-komponenter och -system och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget erbjuder förändringsarbe och affärsutveckling enligt ovan till styrelser och företagsledningar genom att då ingå i ett s.k. ”advisory board”.

Cornova Ventures AB, ”C/V”,  är rådgivande till högteknologiska företag i expansionsfas och skall tillföra kompetens samt attrahera internationellt kapital och medverka vid nyetablering och internationalisering. Nuvarande fokusering är på KET-företag som utvecklar smarta elektroniksystem för industriella applikationer. Vi kan på uppdrag leda förändringsarbete och affärsutveckling till styrelser och förtagsledningar bl.a. genom att ingå i s.k. ledningsråd eller advisory bo